API

Aanspreekpersoon Integriteit (API) :

Bij de API van de club kunnen sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van een judoclub terecht met een vraag, vermoeden of klacht over fysieke of seksueel grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag, of andere ethische kwesties. De API is iemand die discreet en onafhankelijk handelt. De API zal de melder (judoclub, judoka, trainer of begeleider, bestuurslid,...) wegwijs maken, met de gepaste informatie, advies of doorverwijzing, rondom de gestelde vraag of melding.

In onze club heeft Nelly De Geest de rol van API op zich genomen.
Hiervoor volgde ze de opleiding “sport met grenzen” en “aan de slag alc club-API”.

Ondanks dat ze ook voorzitter is van de club kan ze deze rollen wel gescheiden houden.
Het belang van de judoka (of de kindjes in de meeste gevallen) komt altijd op de eerste plaats. Aarzel dus niet om haar aan te spreken als jullie met vragen of opmerkingen zitten over grensoverschrijdend gedrag.
GSM: +32 497 92 27 15
E-mail: api.yuseigachi@gmail.com